Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky City wellness súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti City wellness. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. City wellness zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

City wellness si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve City wellness alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou City wellness. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom City wellness.

Všetky osobné údaje získava City wellness od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in